Tuesday, December 14, 2010

Сонордуулга

OARE буюу “Online Access to Research in the Environment хэмээх  консерциумаас гаргаж буй онлайн сэтгүүлийн талаарх мэдээллийг өмнө энэхүү блогоороо дамжуулан та бүхэнд хүргэсэн билээ. Манай блогт тавигдсанаас хойш багагүй хүмүүс тус вэб сайтаар орж үйлчлүүлсэн байна. Гэвч манай улсын эдийн засгийн өсөлттэй (1 хүнд ноогдох ДНБ хэмжээ 1600 USD хүрсэн)холбоотойгоор үнэгүй үзэх эрх маань хаагдаж байгаа юм байна. Иймээс энэхүү онлайн вэб сайтаас татаж авах зүйл байвал 2010 ондоо багтаж татаж аваарай. Дараа жилээс төлбөртэй болох юм байна шүү. 

За дараа өөр ийм open access journal байвал блогоороо дамжуулан та бүхэнд хүргэх болноо.

дэлгэрүүлж унших...

Wednesday, December 8, 2010

The New Approaches on Geoinformation Research

Call for Papers and Sessions 
The New Approaches on Geoinformation Research
February 01-02, 2011, Ulaanbaatar, Mongolia
Introduction
The conference aims to bring researchers, scientists and students together to share their experiences, new ideas and the research outcome through the presentation and discussion of papers of all possible aspects of geoinformation. It will provide an unprecedented opportunity for professionals and students from remote sensing, geographic information science and related disciplines to discover cutting-edge geoinformatics technology and applications, while at the same time exchanging their ideas, research results, professional experiences, and future visions in the fields of geographic information science, remote sensing, and their applications.
The conference will include plenary, special, oral, and poster sessions.

дэлгэрүүлж унших...