Wednesday, September 5, 2012

Хурлын зар

 Монголын залуу эрдэмтэн судлаачдын
Хүрэл Тогоот 2012 эрдэм шинжилгээний
бага хурлын зар


Шинжлэх ухаан, технологийн салбарын залуу эрдэмтэн, судлаачдын бүтээлийг үнэлэх, судалгааны үр дүнг нь олны хүртээл болгох, шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн ач хобогдол бүхий судалгааг нь дэмжих зорилгоор БШУЯ, МЗЭХ, ШУА, ШУТС хамтран уламжлал болгон зохион байгуулдаг Газарзүй, геологийн салбарын "Хүрэлтогоот 2012" эрдэм шинжилгээний бага хурал 2012 оны 10 сарын 13 нд Хүрэлтогоот дахь Одон орон судлалын төвд зохион байгуулагдана. Хуралд илтгэл хэлэлцүүлэн оролцох залуу эрдэмтэн судлаачдаас шилдэг нэг залуу судлаачийн бүтээлийг шалгаруулж БШУ-ны сайдын нэрэмжит  ГРАНТ-ыг олгоно. Бүх оролцогчдын бүтээлийг (илтгэл) хурлын эмхэтгэлд хэвлүүлэнэ. Хурлын байр, хоол, унаа, хэвлэлийн зардлын 70 хувийг зохион байгуулах комиссоос гаргах бөгөөд нийт зардлын 30 хувь буюу 15 мянган төгрөгийг оролцогч хувиасаа гаргана.
"Хүрэлтогоот 2012" эрдэм шинжилгээний бага хуралд хэлэлцэгдэх илтгэлүүдийг 2012 оны 10-р сарын 4-нийг дуустал хүлээн авах тул залуу судлаачид өөрсдийн бүтээлийг дараах форматын дагуу бэлдэж зохион байгуулах комисст электрон хэлбэрээр ирүүлнэ үү.  

Э-майл хаяг: welcome_erka@yahoo.com, Утас: 88204418


Газарзүй, геологийн салбарын
залуу эрдэмтдийн холбоо 

дэлгэрүүлж унших...

Monday, September 3, 2012

Хурал зохион байгуулах тухай

ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИУД БОЛОН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ,
СУДАЛГААНЫ ХҮРЭЭЛЭН, ТӨВ, КОРПОРАЦИУДЫН
ЗАХИРГААНД

Хурал зохион байгуулах тухай
 
БШУЯ, ШУА, ШУТС, Технологи Инкубаторын Төв, Монголын Залуу Эрдэмтдийн Холбоо, Геологи-Газарзүйн Салбарын Залуу Эрдэмтдийн Холбоо хамтран жил бүр залуу багш, судлаач, эрдэм шинжилгээний ажилтнуудын дунд зохион байгуулдаг “Хүрэл Тогоот - 2012” эрдэм шинжилгээний бага хурал 2012 оны 10-р сарын 13-ны өдөр (Бямба гаригт) ШУА-ийн ООГСТ-ийн харъяа одон орон судлах Оргил төвийн хурлын зааланд болох тул өөрийн байгууллагын залуу ажилтнуудыг өргөнөөр оролцуулна уу.

дэлгэрүүлж унших...

ЗАЛУУ ЭРДЭМТЭН СУДЛААЧДЫН “ХҮРЭЛ ТОГООТ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛД НИЙТЛҮҮЛЭХ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ БИЧИХ ЗААВАР


ЗАЛУУ ЭРДЭМТЭН СУДЛААЧДЫН “ХҮРЭЛ ТОГООТ” ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЛИЙН ЭМХЭТГЭЛД НИЙТЛҮҮЛЭХ
ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ БИЧИХ ЗААВАР


Нэг. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичихэд тавигдах шаардлага

1.      Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл (ЭШӨ)нь дараах хэсгүүдтэй байна.
а.   Өгүүллийн нэр
б.   Зохиогчийн овог нэр, хаяг
в.   Өгүүллийн хураангуй (англи болон монгол 2 хувилбараар)
г.   Түлхүүр үг
д.   Өгүүллийн оршил
е.   Судалгааны материал арга зүй
ж.  Үр дүн ба хэлэлцүүлэг
з.   Дүгнэлт
и.   Ашигласан номны жагсаалт (Ишлэл татсан ном, зохиолын нэрс)
й.   Зохиогчийн тухай

дэлгэрүүлж унших...